menu

Nowe formy sieciowości
do 07.07.2023
online

Kamila Walendykiewicz, postplaneta.com, strona internetowa, 2021

Jak nowe formy sieciowości wpływają na współczesne sztuki plastyczne, literaturę i muzykę? Najnowszym pracom związanym ze zjawiskami internetowymi poświęcony jest polsko-portugalski projekt POR-POL NET. Główną ideą wystawy jest mnożenie i rekonfigurowanie możliwych połączeń między artystami, konceptami, technikami i treściami inspirowanymi współczesnym językiem kultury sieciowej. W ramach inicjatywy w galeriach w Polsce i Portugalii oraz w wirtualnej przestrzeni Klików i Obrotów Piotra Kopika zobaczymy prace blisko 30 artystów i artystek posługujących się hybrydycznością, rekombinacją, pasożytnictwem i multilinearnością jako ważnymi strategiami artystycznymi. Ekspozycje są okazją do przyjrzenia się świeżym koncepcjom z dziedziny teorii literatury, kuratorstwa i artywizmu, poznania nowych, oddolnych zjawisk, jakim są wernakularne kultury cyfrowe oraz dostrzeżenia roli rozmaitych technologii w podtrzymywaniu bądź modyfikowaniu tego typu połączeń.

Pedro Ferreira, Scrolling Around, video performans, 2022

W galerii Ul przekonamy się, że wirtual pod wieloma względami przypomina świat realny – „można w nim znaleźć perły wiedzy, nie wychodząc w domu, ale można też stracić masę czasu płynąc przez morze szitu.” Na mini-wystawie zobaczymy pracę Aliny Śmietany poświęconą samotności i oczekiwaniu, wideo Pedro Ferreiry dotyczące nudy oraz interaktywną realizację kolektywu wr3ad1ng d1g1t5, Tomasza Dalasińkiego i Agnieszki Bykowskiej mówiącą o dystansie oraz próbie zbudowania sensu z rozsypanych elementów. W Goyki 3 Art Inkubator działania Bruna Ministro, portugalskiego poety skupionego na poezji eksperymentalnej, copy-arcie i literaturze elektronicznej zestawione są z pracami Kamili Walendykiewicz – obrazami inspirowanymi estetyką wirtualną oraz multidyscyplinarnym projektem POST_PLANETA, krytykującym antropocentryzm. W Wozowni Piotr Puldzian Płucienniczak, socjolog i artysta, autor rubryki NN6T Czego nie wiemy? prezentuje Portugalską prognozę pogody dla miasta i gminy Krapkowice. Gros realizacji zobaczymy jednak, nie ruszając się z domu w przestrzeni wirtualnej Klików i Obrotów. Swoje dzieła pokaże tu ponad piętnastu twórców z Polski i Portugalii. Krytycznym rozszerzeniem całego projektu będzie jednodniowe międzynarodowe kolokwium pomyślane jako połączenie spotkania z artystami i kuratorami z prezentacjami naukowymi. Głównymi zagadnieniami wydarzenia będą kwestie: ewolucyjnych właściwości sieci, wzajemnego oddziaływania na siebie mediów cyfrowych i analogowych, oraz roli remiksu, remediacji i zawłaszczania we współczesnych sztukach plastycznych i literaturze.

POR-POL NET
1.06-07.07.2023

Kamila Walendykiewicz, postplaneta.com, strona internetowa, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności