menu

Ślady życia
do 10.09.2023
Gorzów Wielkopolski

Kate Ngan Wa Ao, untitled, 2023

O kulturze w kontekście polityki mówi się bardzo rzadko, choć wojna w Ukrainie pokazała, że właśnie dziedzictwo kulturowe stanowi o sile narodu i zdolności państwa do przetrwania. O tym, że trzeba je chronić szczególnie gdy sąsiaduje się z przemocowymi mocarstwami, lub gdy reżim państwowy nie potrafi, lub nie chce należycie o nie zadbać, wie Lesia Pczołka, białoruska artystka multimedialna, inicjatorka archiwum VEHA. Powołany przez nią w 2017 roku projekt stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw poświęconych opiece nad dziedzictwem wizualnym Białorusi. Polega na zbieraniu oraz katalogowaniu amatorskiej i rodzinnej fotografii, dokumentującej codzienność oraz różne aspekty życia społecznego.

Lesia Pczołka, Roadsite Sites, 2021

Dotychczasowymi tematami zbioru były: ujęcia rodzinne na tle samotkanych dywanów, kompozycje weselne i pogrzebowe oraz wizerunki ludzi na tle lasu. Właśnie te indywidualne, pozbawione wielkich narracji historie związane z przynależnością do ojczystej ziemi – białoruskich sadów i lasów, domu i rodziny stały się punktem wyjścia dla wystawy Niech świeci. Tytuł wydarzenia pochodzi z wiersza Łarysy Hienijusz, białoruskiej poetki i polityczki emigracyjnej, której twórczość porusza wątki obecne w kolekcji VEHA. Większość z prezentowanych dzieł została stworzona specjalnie na okazję ekspozycji przez zaproszone artystki z Białorusi, Polski i Makau.

Katarzyna Sienkiewicz, Solidarność wzorów, 2023

W ramach pokazu zobaczymy m.in. realizację inspirowaną białoruskimi pieśniami ludowymi poświęconymi naturze (Olga Anna Markowska) i cykl prac nawiązujących do tradycji tkactwa i historii rodzinnej (Katarzyna Sienkiewicz). Tematy kolejnych odsłon archiwum VEHA znajdą swoje odbicie w poetyckiej instalacji o życiu i śmierci (Rozalina Busel) i prezentowanych projektach pomysłodawczyni i założycielki kolekcji Lesi Pczołki. Kate Ngan Wa Ao odniesie się natomiast do specyficznego – tożsamego dla Białorusi i Makau – sposobu widzenia historii z terenów znajdujących się pomiędzy różnymi wyniszczającymi dyktaturami.

Niech świeci. Wokół fotograficznego archiwum VEHA
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73, Gorzów Wielkopolski
02.06-10.09.2023

Kate Ngan Wa Ao, untitled, 2023

 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności