menu

Lot w kosmos
do 25.09.2023
Wrocław

Izabella Gustowska, W dzień zaćmienia - Czas seansu, 2000

Kosmologii badającej pochodzenie i ewolucję struktury wszechświata nie da się zredukować jedynie do problemów badawczych z dziedziny fizyki czy astronomii. Pytania o naturę czasu i przestrzeni, granicę ludzkiego poznania, relacje między tym, co ziemskie i pozaziemski i wreszcie o miejsce człowieka we wszechświecie są uniwersalne, dlatego swoje odbicie znajdują również w sztuce. Prace poświęcone tematyce kosmosu prezentuje wystawa Callart 2 – The Overview Effect. Na ekspozycji znajdziemy dzieła z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław i Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Osią prezentacji jest zagadnienie perspektywy. Artyści i artystki spoglądają na przestrzeń kosmiczną, na Ziemię z zewnątrz – oczami kosmonautów czy istot z obcych cywilizacji. Snują refleksję nad naturą kosmosu, miejscem i rolą naszej planety we wszechświecie. Opowiadanie o Ziemi z oddalenia nieuchronnie narzuca im jednak antropocentryczną optykę – poczucie kruchości Ziemi, ziemskich istnień i jednocześnie doświadczenie wspólnoty całej ludzkości.

Callart 2 – The Overview Effect
Muzeum Współczesne Wrocław
Pl. Strzegomski 2, Wrocław
11.05-25.09.2023

Izabella Gustowska, W dzień zaćmienia – Czas seansu, 2000

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności