menu

Element animalny
do 20.08.2023
Poznań

Miodownik w kształcie pszczoły, dwudziestolecie międzywojenne, szkło, metal, 7x9cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Opisując otaczającą nas rzeczywistość już dawno odeszliśmy od antropocentrycznej wizji świata. Dopuszczamy do głosu nie-ludzkich bohaterów: rośliny i zwierzęta, słuchamy historii rzek, gór i lasów. Uznajemy ich sprawczość, tożsamość, odrębność. Podobną posthumanistyczną perspektywę prezentuje wystawa Zwierzę przede mną. Tytuł odwołuje się do tekstu Jacquesa Derridy Zwierzę, którym więc jestem, w którym filozof proponuje przyjęcie zoocentrycznej interpretacji rzeczywistości. Osią ekspozycji są zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu: malarstwo, rzeźba, plakaty, obiekty sztuki użytkowej z motywami animalistycznymi. Prezentacja oddaje głos zwierzętom w sztuce, pozwala dostrzec ich miejsce w strukturze wizualnej dzieła i w jego treści oraz stawia pytanie: jak pokazywać zwierzęta, by umożliwić im prezentację na ich własnych warunkach? Obiekty pokazane na wystawie podzielone są na działy tematyczne skupiające się na poszukiwaniach znaczenia zwierząt, konfrontacji z człowiekiem, tradycyjnej roli i współistnienia.

Ryszard Kaja, Patera z rybimi ościami, lata 70. XX w., glina szamotowana, ręcznie formowana, 25,5 x 18,5 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Projekt jest efektem niemal rocznej współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i ma charakter nie tylko wystawienniczy, ale i edukacyjny. Jest okazją do zapoznania studentów z praktyką organizacji wystaw od podstaw i wpisuje się w ważny we współczesnych praktykach kuratorskich trend „archeologii muzeum” – badania i pokazania zbiorów mniej kanonicznych, które nie mieszczą się w dominujących narracjach.

Zwierzę przede mną
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9, Poznań
28.05-20.08.2023

Miodownik w kształcie pszczoły, dwudziestolecie międzywojenne, szkło, metal, 7x9cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności