menu

Poza słowami
do 28.07.2023
Wrocław

Joanna Golachowska, Litery, 2023

W sztuce art brut i outsider art tekst jest istotnym elementem dzieła. Pismo traktowane jest przez twórców jako uzupełnienie graficzne lub dopełnienie treści prac wizualnych. Słowa wierszy, manifestów, tekstów epickich czy komiksów jak i formy z pogranicza pisma, grafiki i rysunku – ideogramy, pismo intuicyjne i symboliczne – stanowią w rysunkach i obrazach rodzaj tajnego znaku, indywidualnego kodu. Przegląd „sztuki słowa” prezentuje wystawa Bicia, ciosy. Tytuł pochodzący z wiersza Wandy Sidorowicz, oddaje moc i siłę języka artystów, których prace zobaczymy na wystawie. Wszystkie pokazywane realizacje dotykają ważnych, często bolesnych tematów. Opowiadają o lęku, miłości, ambicjach i polityce, relacjach autor-słowo, literaturze i jej granicach. Znajdziemy tu tematy z kanonu literatury – klasyczny motyw zbrodni i zemsty – narracje zbudowane z pozornie przypadkowych zderzeń wątków i nastrojów, komentarze polityczne, minimalistyczną poezję, scenariusze gier komputerowych, zapis szlaczkowy czy dialogi komiksowych kochanków. Prace traktujące litery jak barwny ornament i symbol emocji, poruszające fundamentalne tematy za pomocą oryginalnej, odważnej ekspresji i eksperymentalnego alfabetu przekraczającego język. 

Bicia, ciosy
Galeria ArtBrut
ul. Ruska 46A/102, Wrocław
20.05-28.07.2023

Joanna Golachowska, Litery, 2023

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności