menu

Przestrzeń liminalna
do 28.05.2023
Poznań

Hanna Shumska, Virtual colonization III, 2019

Wszyscy urodzili się około 1991 roku – roku ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nigdy nie żyli pod sowieckim reżimem. Mogli studiować za granicą, podróżować i realizować własne zainteresowania w sposób niedostępny dla swoich rodziców. Do Polski przyjechali zanim Rosja rozpoczęła pełnoskalowy atak na ich kraj. Sztukę ośmiorga ukraińskich artystów i artystek młodego pokolenia związanych z Poznaniem prezentuje wystawa Więzi, które łączą. Zaproszeni artyści w indywidualnych, charakterystycznych dla siebie narracjach wizualnych, werbalnych i dźwiękowych dzielą się doświadczeniami tęsknoty, traumy, utraty i tożsamości. Opowiadają o pamięci zbiorowej i osobistej, wielowiekowych próbach zniszczenia ukraińskiej kultury, problemie granic i terytoriów oraz sztuce adaptacji. Oś ekspozycji stanowi wątek przesiedlenia opisywanego jako „mieszkanie między… krajami, przekraczanie granic, poczucie bycia gościem, ale też obcym, studentem zagranicznej uczelni i imigrantem”.

Więzi, które łączą
Galeria Duża Scena Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
ul. Wodna 24, Poznań
11-28.05.2023

Hanna Shumska, Virtual colonization III, 2019

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności