menu

Z dystansu i z bliska
19.05-11.06.2023
Łódź

rys. Klaudia Prabucka

Księży Młyn w Łodzi – niegdyś miejsce życia pokoleń pracowniczek oraz pracowników fabryk włókienniczych Karola Scheiblera, dziś gentryfikująca się dzielnica, nad krajobrazem której dominują drogie lofty. To tam mieści się galeria Pracownia Portretu. Tam też indywidualną wystawę otworzy Klaudia Prabucka. Wystawa jest odpowiedzią na położenie galerii – pomiędzy światami: robotniczym i elitarnym, a także na częste zarzuty o wysokim progu wejścia do świata sztuki współczesnej dla tzw. przeciętnego odbiorcy. „Klaudia Prabucka będzie przez kilka dni tworzyć obrazy na ścianie galerii, a proces ten będzie można obserwować na żywo – wewnątrz Pracowni lub z zewnątrz, przez jej ogromne okna. Sztuka stanie się bardziej dostępna, a widzki i widzowie sami zadecydują, czy zechcą obejrzeć powstawanie dzieła z lekkiego dystansu, czy uczestniczyć w nim z bliska i porozmawiać z jego autorką” – pisze kurator wystawy, Marcin Polak. Powstanie wariacja na temat tytułowego motywu – portretu artystki. Prabucka, nie do końca na serio, poruszy wątki związane z karierą, pieniędzmi i art worldem. W momencie zamknięcia wystawy ściana zostanie zamalowana, a obraz zniknie bezpowrotnie (bez szansy na spieniężenie).

Klaudia Prabucka, Portret artystki
Pracownia Portretu
Księży Młyn 7, Łódź
19.05-11.06.2023

rys. Klaudia Prabucka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności