menu

Wobec amnezji
25.05–09.09.2023
Warszawa

Natalia Brandt, Kongo 1885–1908, z serii Zaślepianie, 2013–2016

Jak sztuka może mierzyć się z mechanizmami przemocy? Jakie jest dziś miejsce sztuki zaangażowanej w sprawy społeczne i polityczne? Jaka jest rola sztuki w ogóle, w świecie destabilizowanym wojnami? Te pytania zadają autorki i autorzy wystawy Poza dobrej i złem. Swoje rozważania, które przybiorą kształt wystawy sytuują poza tytułowymi kategoriami. Prezentowane prace dotyczą etycznych dylematów, a cała ekspozycja zwraca uwagę na konieczność odczytywania twórczości artystycznej w kontekście uwarunkowań historycznych i bieżących wyzwań, jakie przynosi przepełniona wojenną retoryką rzeczywistość. Jak czytamy w tekście towarzyszącym wystawie, „prezentuje [ona] twórców sprzeciwiających się amnezji wokół okrucieństw teraźniejszości i przeszłości nie na zasadzie okazjonalnych gestów czy doraźnej deklaratywności, ale wypracowywania narracji kultury wizualnej uczących jak siłą argumentu zastąpić argument siły”, wśród nich znajdziemy m.in. Krzysztofa Wodiczko, Zofię Kulik, Józefa Robakowskiego czy Natalię Brandt.

Poza dobrem i złem
Fundacja Profile
ul. Franciszkańska 6, Warszawa
25.05–09.09.2023

Alicja Karska, Aleksandra Went, z serii Biesy, 2014–2023, fotografia

Natalia Brandt, Kongo 1885–1908, z serii Zaślepianie, 2013–2016, pocztówka, druk, marker olejowy na szkle, 44 x 62 cm

Jarosław Kozłowski, Standardy Afrykańskie. Wersja postkolonialna, 2011, części instalacji

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności