menu

Historia mówiona
do 22.05.2023
open call

II Kongres Archiwów Społecznych, 2017, materiały ze strony Centrum Archiwistyki Społecznej

Historia mówiona to metoda badawcza polegająca na bezpośredniej rozmowie ze świadkami i uczestnikami wydarzeń historycznych. Skupienie się na personalnych relacjach i świadectwach mówionych pozwalają uchwycić to, co często zostaje pominięte w badaniach historycznych, czyli doświadczenie zwykłych ludzi i ich własny punkt widzenia. W ostatnich latach ta zmiana perspektywy i przyjrzenie się temu, co wcześniej ignorowane i uważane za zbyt przyziemne czy nieistotne, staje się coraz powszechniejszą praktyką badawczą. Centrum Archiwistyki Społecznej organizuje open call na prezentację projektów, w których historia mówiona stała się punktem wyjścia do interwencji artystycznej, stworzenia wystawy, spektaklu, książki, filmu, działań społecznych lub edukacyjnych. Wybrane osoby będą miały okazję opowiedzieć o swojej praktyce twórczej podczas V Kongresu Archiwów Społecznych w Lublinie, będącego jednym z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęconych archiwistyce i oddolnemu pisaniu historii.  

Open call na prezentacje projektów inspirowanych historią mówioną
Termin składania zgłoszeń: 22.05.2023
Dla kogo: osoby zajmujące się projektami, w których historia mówiona stała się punktem wyjścia do interwencji artystycznej, stworzenia wystawy, spektaklu, książki, filmu, działań społecznych lub edukacyjnych.
Regulamin

Organizator: Centrum Archiwistyki Społecznej

II Kongres Archiwów Społecznych, 2017, materiały ze strony Centrum Archiwistyki Społecznej

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności