menu

Polski wkład w budowanie zabytków
13.05-25.06.2023
Elbląg

fot. Szymon Gieryga

Anna Cymer dla NN6T

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Centrum Sztuki Galeria EL przygotowały wystawę opowiadającą o jednym z chyba wciąż niedocenionych i nie do końca zrozumiałych w historii polskiej architektury przedsięwzięć, które było ciekawe samo w sobie, ale na lata stało się punktem odniesienia i inspiracją dla podobnych działań w innych miastach. Mowa o retrowersji, czyli koncepcji konserwatorskiej dotyczącej budowania inspirowanej przeszłością nowej zabudowy na terenach staromiejskich. Stare Miasto w Elblągu budowane od lat 80. do dziś jest ikonicznym tego przykładem: na pierwotnej siatce ulic, na zachowanych murach piwnic i fundamentów zbudowano tu nową dzielnicę z domami, będącymi pastiszem, współczesną przeróbką, przetworzeniem form dawnych kamienic. To postmodernizm, z którego możemy być dumni, ciekawy, wartościowy, spójny i przemyślany, ponadto będący próbą wykreowania nastroju staromiejskiej zabudowy bez „odbudowywania” nieistniejących domów, bez konserwatorskiego oszustwa.

Retrowersje: sobie mieszkania – miastu Starówkę
Centrum Sztuki Galeria EL
ul. Kuśnierska 6, Elbląg
13.05-25.06.2023

fot. Szymon Gieryga

Elbląg, fot. Anna Cymer

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności