menu

Kształty przeszłej przyszłości
do 27.08.2023
Łódź

Henryk Stażewski w mieszkaniu przy ul. Pięknej, ok. 1959 fot. Irena Jarosińska Ośrodek KARTA

Twórczość Henryka Stażewskiego, jednego z pionierów awangardy lat 20. i 30., może wydawać się powszechnie rozpoznawalna. Kuratorowana przez Davida Crowleya wystawa Henryk Stażewski. Późny styl pokazuje jednak, że ogromna część dorobku Stażewskiego jest nadal mało znana. Mniej znane oblicze artysty, jednego z założycieli Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, która dała początek Muzeum Sztuki w Łodzi, prezentowane będzie nie gdzie indziej, jak właśnie w łódzkim muzeum. Wystawa koncentruje się na powojennej twórczości artysty: od późnych lat 40., kiedy Stażewski szukał sposobów wyrażenia swojego zaangażowania w sztukę abstrakcyjną, stawiając sobie za zadanie narodową odbudowę, aż po lata 80., w których jego działalność – zgodna z kulturowymi przejawami opozycji, a jednocześnie wychwalana przez oficjalne kręgi – łączyła ideowych przeciwników. Na wystawie obok prac Stażewskiego zobaczymy dzieła innych artystek i artystów, pokazujące pokrewieństwo wyobraźni i koleżeńskie relacje.

Henryk Stażewski. Późny styl
Muzeum Sztuki w Łodzi, ms1
Łódź, ul. Więckowskiego 36
21.04–27.08.2023

Henryk Stażewski w mieszkaniu przy ul. Pięknej, ok. 1959 fot. Irena Jarosińska Ośrodek KARTA

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności