menu

Relacje przyszłości
28.04-04.06.2023
Białystok

Dominika Wolska, Utopijna trajektoria

Nasze zanurzenie w technologii jest faktem. Transmedia służą nam do rozrywki, tworzą przestrzeń odmiennej komunikacji i środowisko nowych wyrazów artystycznych. Protezują rzeczywistość, wspierają pamięć poprzez dokumentowanie dziedzictwa przeszłości, aktywnie przekazują doświadczenia teraźniejszości i pomagają w tworzeniu scenariuszy przyszłości. Stanowią też sprawne narzędzie światopoglądowe, czego przykładem jest wystawa Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości. Osią ekspozycji są nasze relacje z Ziemią jako całością. Artyści korzystając z technologii XR analizują, co cywilizacja uczyniła planecie, obrazują jej stan obecny i spekulują na temat jej przyszłej egzystencji. Prezentowane działania: eksperymentalne korzystające z nowych technologii jak i bardziej klasyczne jak wideo czy instalacja koncentrują się na możliwych i wyobrażonych zależnościach świat-wszechświat. Punktem wyjścia dla nowych narracji jest sposób, w jaki postrzegamy świat-planetę. Przekonania oraz idee odpowiedzialne za nasz styl myślenia i zachowania kształtujące relacje z Matką Ziemią.

Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości
Galeria Arsenał elektrownia
ul. Elektryczna 13, Białystok
28.04-04.06.2023

Dominika Wolska, Utopijna trajektoria

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności