menu

Sztuka uczenia (się od) dzieci
do 18.06.2023
Warszawa

Adelita Husni Bey, Pocztówki z bezludnej wyspy, 2011, wideo SD, dzięki uprzejmości artystki i Laveronica arte contemporanea

Co możemy zrobić, żeby wpłynąć na poprawę kondycji psychicznej dzieci i młodzieży? Jak sprawić, by ich głos był słyszalny? Jaką rolę w budowaniu podmiotowości dziecka, przywracaniu poczucia wartości może pełnić sztuka i jakich narzędzi dostarczają nam artyści? Wystawa Drugiej wiosny nie będzie… pokazuje możliwe sposoby edukacji poza XIX-wiecznym, hierarchicznych, szkolnym schematem nauczania. Prezentowane praktyki – zarówno pioniorów nowoczesnej pedagogki, modernistycznych koncepcji rozwijanych w Bauhausie, jak i współczesne przykłady – łączy wspieranie kreatywności dzieci poprzez interdyscyplinarność, naukę różnych umiejętności i doświadczanie rzeczywistości różnymi zmysłami. W praktyce może być to sięganie do takich źródeł wiedzy jak podświadomość i sny oraz nacisk na rozwój w kontakcie z własnym ciałem i naturą. Ważne miejsce na wystawie zajmują działania z udziałem niedorosłych pochodzących z grup społecznych wykluczonych ze względu na przynależność etniczną, sytuację ekonomiczną czy niepełnosprawność. Na ekspozycji koncepcje i dzieła postaci historycznych przeplecione są pracami współczesnych artystek i artystów.

Drugiej wiosny nie będzie… Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa
30.03–18.06.2023

Adelita Husni Bey, Pocztówki z bezludnej wyspy, 2011, wideo SD, dzięki uprzejmości artystki i Laveronica arte contemporanea

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności