menu

Lustra wszechświata
15.04-04.06.2023
Orońsko

Hanna Nowicka, Kozioł ofiarny, 2015, guma, kozioł gimnastyczny, 125cm x 85cm x 65cm

W centrum zainteresowań Hanny Nowickiej jest ciało. Artystka odwołuje się do niego w kontekście różnorodnych często trudnych doświadczeń emocjonalnych – presji, obcości, przemocy i straty. Analizuje ciało jako podmiot kreowany przez kulturę i kształtowany przez społeczeństwo. Byt autonomiczny, choć uwikłany w różnorodne sytuacje. Podstawowym tworzywem artystycznym dla Nowickiej jest cielista guma, „swoisty substytut ciała i skóry”, z której tworzy rzeźby i instalacje. Wybór prac z ostatnich dwudziestu trzech lat działalności twórczyni prezentuje wystawa Monady. Jak sugeruje tytuł, zobaczymy na niej realizacje, które odnoszą się do ciała jako bytu ponad fizycznego – duchowego lub jak pisał Leibniz „żywego zwierciadła wszechświata”.

Hanna Nowicka, Monady
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
ul. Topolowa 1, Orońsko
15.04-04.06.2023

Hanna Nowicka, Kozioł ofiarny, 2015, guma, kozioł gimnastyczny, 125cm x 85cm x 65cm

 

 

 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności