menu

Miasto i jego transformacje
do 02.04.2023
open call

Hafty i tożsamości, Eliza Proszczuk, 2017, projekt realizowany w ramach programu rezydencyjnego CSW Łaźnia i Stowarzyszenia Apollonia

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia od 2011 roku współorganizuje program pobytów rezydencyjnych polegający na wymianie artystycznej między Gdańskiem i Strasburgiem. W ramach rezydencji wybrana osoba z polskiego środowiska twórczego uda się na półtoramiesięczny pobyt w Strasburgu w celu realizacji zgłoszonego projektu, w zamian do Gdańska zawita osoba z Francji. Temat programu brzmi Miasto i różne postaci jego transformacji, co stwarza okazję do przyjrzenia się współczesnym przemianom zachodzącym w obu miastach oraz zbadania historii ich rozwoju urbanistycznego. W ubiegłych latach w ramach programu swoje projekty realizowały między innymi Julita Wójcik, która zastanawiała się nad tym jak intensywna turystyka zmienia tożsamość miasta; Barbara Gryka, która wraz z lokalną społecznością tworzyła archiwum pomijanych i mało znanych przestrzeni zielonych Strasburga; czy Eliza Proszczuk, która wraz z alzackimi kobietami realizowała performatywne warsztaty tkackie.

Strasburg 2023- pobyt rezydencyjny
Termin składania zgłoszeń: 02.04.2023
Dla kogo: zainteresowane osoby artystyczne powyżej 25 roku życia
Regulamin

Organizator: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Apollonia- European Art Exchanges, Miasto Strasburg

Hafty i tożsamości, Eliza Proszczuk, 2017, projekt realizowany w ramach programu rezydencyjnego CSW Łaźnia i Stowarzyszenia Apollonia

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności