menu

Miejskie kadry 22.03-14.04.2023
Warszawa

Klaudia Majewska, Budowa, 2021

Od początku istnienia fotografii architektura jest regularnym tematem tej dziedziny sztuki. Spojrzenie na zurbanizowaną przestrzeń przez pryzmat obiektywu służy dokumentacji tkanki miasta jak i plastycznej interpretacji zastanego krajobrazu. Obrazuje jakość architektury i jej wpływ na funkcjonowanie człowieka. Dokumentuje zmiany w pejzażu, proponowane rozwiązania projektowe i ich ewolucję. Złożonym relacjom fotografii oraz szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej poświęcona jest wystawa Fotosfera. Oko na architekturę. Na ekspozycję składają się prace dydaktyków Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie i innych uczelni artystycznych w Polsce, w większości kierunków projektowych. Zobaczymy wśród nich klasyczne wydruki, ale i prace konceptualne czy instalacje. Prezentowane spojrzenia stanowią rodzaj dialogu o potencjale architektury do kreowania przestrzeni miejskiej i środowiska życia jej użytkowników.

Fotosfera. Oko na architekturę
Galeria Salon Akademii
Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa
22.03-14.04.2023

Klaudia Majewska, Budowa, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności