menu

Kruche, giętkie, czułe
24.03-18.06.2023
Wrocław

Lene Tangen, Unique Memories, S12 Gallery, fot. Pål Hoff

Jedyna w Polsce galeria, której program zorientowany jest wokół szkła współczesnego tym razem zaprezentuje prace jedenastu artystek (w tym jednego dutetu) pochodzących z Norwegii. Mimo że realizacje każdej z nich różnią się od innych wybranym procesem obróbki materiału, włączaniem dodatkowych mediów czy charakterem, wszystkie wynikają z doświadczenia zamieszkiwania miejsc, blisko powiązanych z naturą. Obiekty, wideo, fotografie, a także performans powstały w odniesieniu do środowiska przyrodniczego Norwegii, które na wielu poziomach odpowiada za kształtowanie kultury i świadomości społecznej. Życie zgodne z cyklem sezonowych przemian i troska o wszystkie byty współzamieszkujące naszą planetę – także te nieludzkie, uczą wartości takich jak szacunek i zrozumienie różnorodności, co może pomóc w zatrzymaniu pogłębiających się podziałów. Prace Norweżek kreślą obraz współczesności, krytycznie komentując destrukcyjne – czy to względem środowiska, czy ludzi nawzajem – praktyki. Stanowią też impuls do autorefleksji nad etyką wykorzystywania cennych złóż naturalnych w sztuce. Rewizja własnych praktyk artystycznych w kontekście zmian klimatycznych i naszej intensywnej eksploatacji zasobów Ziemi to temat szczególnie istotny w sztuce szkła, gdzie podstawowym surowcem jest kurczący się w zasobach piasek.

I & We
SIC! BWA Wrocław
Kościuszki 9/10, Wrocław
24.03-18.06.2023

Lene Tangen, Unique Memories, S12 Gallery, fot. Pål Hoff

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności