menu

Koniec architektury
23.03-21.05.2023
Wrocław

Kiruna, Szwecja, widok na kopalnię żelaza

Budynki odpowiadają za 1/3 światowej emisji CO2, tereny zurbanizowane kolonizują kolejne obszary Ziemi, wypierając lokalne ekosystemy. Czy znaczy to, że mamy porzucić budowanie, czy architekci powinni zniknąć z tej planety, aby uchronić inne gatunki przed wyginięciem? Wystawa Antropocen, która miała już swoją odsłonę w warszawskim Zodiaku, przenosi się do Muzeum Architektury we Wrocławiu. Kuratorzy, Kacper Kępiński i Adrian Krężlik, widzą w architekturze narzędzie kształtujące relację człowieka z przyrodą. Skoro może ona niszczyć planetę, ma też możliwość ją regenerować. Przedstawiona na wystawie idea ekonomii obwarzanka obrazuje przestrzeń dla ludzkości – wewnętrzna granica określa godne warunki życia dla każdego człowieka, zewnętrzne ograniczenie to pułap ekologiczny, którego przekroczenie prowadzi nas do katastrofy klimatycznej. Pomiędzy tymi okręgami istnieje szansa na sprawiedliwe współistnienie ludzkości i natury. Nadzieja jest obecna nie tylko na wystawie, ale towarzyszy także wydarzeniom towarzyszącym: debatom, wykładom i wycieczkom, które we Wrocławiu dotyczyć będą silnie obecnej w tym mieście wody.

Antropocen
Muzeum Architektury we Wrocławiu
Bernardyńska 5, Wrocław
23.03-21.05.2023

Kiruna, Szwecja, widok na kopalnię żelaza

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności