menu

Przesuń się!
17.03-16.04.2023
Zielona Góra

Dominika Łabądź, Obietnice/Promises/Обіцянки, 2023

Jak mogą wyglądać wspólnoty w przyszłości? Jak tworzyć relacje, w których język nie jest jedynym, a jednym z wielu sposobów komunikacji? Spróbujcie poćwiczyć przesuwanie się – robienie miejsca innym osobom, przestrzeni dla różnych potrzeb, wypowiedzi i możliwości. To praktyka Dominiki Łabądź, której wystawa Ćwiczenia z przesuwania się powstała w wyniku cyklu warsztatów, podczas których uczestnicy i uczestniczki starali się uświadomić sobie swoje przywileje i szukali języka neutralnego, nieuwikłanego ideologicznie. „Przesuwając się”, zmieniali swoje terytorium i język, otwierali się na wielogłos, a ich wypowiedzi stały się warstwowe. Wystawa pokazuje moc ustępowania. Może żeby opowiedzieć ten świat „na nowo”, nie trzeba zdobywać czy produkować nowych rzeczy, a wystarczy przetworzyć to, co mamy, i powstrzymać się od twardych definicji?

Dominika Łabądź, Ćwiczenia z przesuwania się
BWA Zielona Góra
al. Niepodległości 19, Zielona Góra
17.03–16.04.2023

Dominika Łabądź, Obietnice/Promises/Обіцянки, 2023

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności