menu

Proces-owanie zmiany
do 20.03.2023
open call

Instalacja Secondary Archive. Głosy ukraińskich artystek w witrynie Warszawskiego Obserwatorium Kultury, 2023, materiały ze strony Katarzyna Kozyra Foundation

W Warszawskim Obserwatorium Kultury ruszył otwarty nabór do pierwszego sezonu rezydencji artystyczno-badawczych. Tegoroczna edycja, zatytułowana Proces-owanie zmiany. Towarzyszenie artystyczno-badawcze, będzie się skupiać na obserwacji dynamicznych zmian, uskoków i punktów zwrotnych występujących w polu społeczno-politycznym, oraz ich wpływu na indywidualną praktykę twórczą oraz funkcjonowanie instytucji artystycznych. Do aplikowania szczególnie zaproszone są osoby doświadczające przemian we własnym życiu, co może objawiać się w rozmaitych postaciach- zmiany pracy zawodowej, zmiany miejsca zamieszkania w wyniku przymusowej migracji, zmiany związanej z łączeniem aktywności twórczej z macierzyństwem, czy zmiany w postrzeganiu własnej tożsamości płciowej lub seksualnej. Program rezydencyjny w WOK stwarza przestrzeń do przyjrzenia się tego rodzaju procesom i zastanowienia się nad tym, jakie narzędzia artystyczne i badawcze mogą je zarejestrować. W ramach rezydencji od osób uczestniczących nie jest wymagane zaprezentowanie produktu końcowego, ważniejsze jest nastawienie na proces i jego dokumentację.

Proces-owanie zmiany. Towarzyszenie artystyczno-badawcze
Termin składania zgłoszeń: 20.03.2023
Dla kogo: osoby, duety i kolektywy artystyczne, badawcze lub aktywistyczne
Regulamin

Organizator: Warszawskie Obserwatorium Kultury

Instalacja Secondary Archive. Głosy ukraińskich artystek w witrynie Warszawskiego Obserwatorium Kultury, 2023, materiały ze strony Katarzyna Kozyra Foundation

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności