menu

Świadek zdarzeń
do 01.04.2023
Warszawa

Vasyl Lyakh, 2.10.2022

Vasyl Lyakh to artysta z Mariupola zajmujący się głównie sztuką digitalową i sound artem. Rosyjska inwazja na Ukrainę, przeprowadzka do Lwowa i separacja od rodziny i miejsca, gdzie się urodził i wychował, sprawiły, że zaczął malować obrazy. Wielkoformatowe prace stanowią ilustrację jego osobistych przeżyć – historii, które widział lub słyszał osobiście. Część z nich opiera się na doświadczeniach jego bliskich, którzy zdecydowali się pozostać w Mariupolu pomimo grożącego im niebezpieczeństwa, część przeczytał w Internecie. Realizacje przedstawiają obrazy znane nam z mediów, które relacjonując wydarzenia w Ukrainie, po raz pierwszy w tak bezpośredni sposób pozwalają całemu światu na oglądanie dramatu wojny z bliska. Proces malowania poprzedza każdorazowo rekonstrukcja określonej sceny czy sytuacji. Sfotografowana, służy potem jako szkic do obrazu. W rolę modeli wciela się sam artysta i jego przyjaciele. „Często wyobrażam sobie moje ciało jako ciało zbiorowe, a konstruowaną przeze mnie narrację jako dokument archiwalny, zapis pewnego momentu w historii, który można odczytywać zarówno osobiście, jak i zbiorowo.” – czytamy. Powtarzającym się motywem w pracach Lyakha jest autoportret, który umiejscawia go w centrum wydarzeń. Poprzez bycie świadkiem malarz przywołuje traumatyczne doświadczenia swojej rodziny i jednocześnie stara się przepracować “syndrom ocalałego”, który – choć fizycznie znalazł się daleko – mentalnie pozostaje w epicentrum wojny.

Vasyl Lyakh, blisko/daleko
Galeria Promocyjna
Rynek Starego Miasta 2, Warszawa
08.02-01.04.2023

Vasyl Lyakh, 2.10.2022

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności