menu

Off Space
do 21.02.2023
open call

Tour de sito, fot. Jerzy Wypych

BWA Wrocław uruchamia nowy program wspierający niezależne przestrzenie twórcze. W ramach Off Space jedna wybrana inicjatywa otrzyma wsparcie finansowe na realizację działań z zakresu szeroko rozumianej sztuki współczesnej. Program ma na celu wsparcie oddolnej działalności twórczej, będącej niezbędnym elementem artystycznej tkanki Wrocławia. Do naboru mogą zgłaszać się osoby i organizacje prowadzące przestrzenie artystyczne, które realizują działania wystawiennicze, performatywne, edukacyjne czy badawcze, nastawione na bliski kontakt z mieszkańcami i mieszkankami miasta. Do programu nie mogą zgłaszać się podmioty otrzymujące już wsparcie finansowe od Gminy Wrocław, gdyż celem Off Space jest wyszukanie i docenienie miejsc dotychczas pozostających nieco poza zasięgiem głównego nurtu.

Off Space
Termin składania zgłoszeń: 21.02.2023
Dla kogo: osoby i organizacje prowadzące we Wrocławiu niezależne przestrzenie twórcze
Regulamin

Organizator: BWA Wrocław

Tour de sito, fot. Jerzy WypychTen serwis korzysta z cookies Polityka prywatności