menu

Kurz wojny nie opadł
do 31.0.3.2023
Warszawa

Patryk Bułhak, Porzucone Córki Tygrysa

Patryk Bułhak w swoich fotografiach skupia się na człowieku, który jest w procesie skomplikowanych przemian społeczno-kulturowych. Podróżując po różnych częściach świata obserwuje kształtowanie się współczesnych relacji międzyludzkiej, często w kontekście praw człowieka. Porzucone córki Tygrysa to fotograficzna historia Tamilek, które zostały zepchnięte na margines społeczny za swoje zaangażowanie w konflikt etniczno-religijny w Sri Lance. Fotograf pokazuje rolę i zaangażowanie kobiet w walki, które zwykle przedstawiane są jako męskie. Tamilki, mimo wojennej traumy, wciąż zabierają głos i walczą o godne życie dla siebie i dzieci. Wojna domowa na Sri Lance, której osią był konflikt pomiędzy Syngalezami a Tamilami, trwała przez ponad dwie dekady. Pomijana, mało medialna, ignorowana przez środowisko międzynarodowe, odcisnęła krwawy ślad na rodzinach i jednostkach. Podczas gdy mężczyźni szli na front, kobiety również wstępowały do armii świadome swoich ideałów i wizji lepszego jutra. Walczyły o swoją godność, prawa i wolność. Dziś są pozostawione same sobie, zmagając się z przeszłością i trudną codziennością.

Porzucone Córki Tygrysa
Pracownia Duży Pokój
ul. Wareckiej 4/6, Warszawa
26.01.-31.03.2023

Patryk Bułhak, Porzucone Córki Tygrysa

Patryk Bułhak, Porzucone Córki Tygrysa

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności