menu

Czyje głosy są słyszane?
do 31.01.2023
open call

Hvitsten Salong 2020

Wrocławski Instytut Kultury, w partnerstwie z dwoma norweskimi instytucjami, ogłasza otwarty nabór do projektu wymiany rezydencji artystycznych między Polską i Norwegią. Program Czyje głosy są słyszane jest skierowany głównie do „osób z doświadczeniem migracyjnym lub należących do grup mniejszościowych reprezentujących różne dziedziny sztuki współczesnej i mieszkających w Polsce (w tym osób zagranicznych)”. Projekt ma na celu wzmocnienie wymiany pomiędzy środowiskami twórczymi w Polsce i Norwegii, oraz budowanie bezpiecznej przestrzeni do wypowiedzi artystycznych na często marginalizowane tematy. W ramach projektu 6 osób będzie miało okazję odbyć miesięczną rezydencję w Hvitsten oraz wziąć udział w tegorocznej edycji Hvitsten Salong – letniego festiwalu artystyczno-muzycznego, odbywającego się w plenerze i nastawionego na tworzenie sztuki w przestrzeni publicznej. Organizatorzy zapewniają wynagrodzenie i zakwaterowanie.

Czyje głosy są słyszane
Termin składania zgłoszeń: 31.01.2023
Dla kogo: głównie osoby należące do grup mniejszościowych lub z doświadczeniem migracyjnym
Regulamin

Organizator: Wrocławski Instytut Kultury, Hvitsten Salong, Havemuse

Hvitsten Salong 2020

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności