menu

Powierzchnia czy korzeń?
do 29.01.2023
Kraków

Galeria Piana / Out of Space

Jak działają przestrzenie prowadzone przez artystów, funkcjonujące poza systemem instytucjonalnym, prowadzone non-profit? Co je różni, a co łączy? Wystawa Out of Space powstała w wyniku współpracy polskiej Galerii Piana i węgierskiej Skurc Group. Celem projektu była wymiana doświadczeń, informacji i możliwości, a poprzez to – zbliżenie do siebie małych społeczności i wzmocnienie sieci wsparcia niezależnych inicjatyw. Silne jest przeświadczenie, że to właśnie w takich przestrzeniach sztuka funkcjonuje uwolniona zarówno od zobowiązań rynkowych, jak i państwowej propagandy, a o jej prezentacji decydują sami artyści. Jednak działalność niezależnych nie jest tak prosta do usytuowania w ramach całości obiegu sztuki. Projekt, którego finałem jest wystawa, przyglądał się zależnościom galerii od dotacji, wpływowi ich programu na wartości rynkowe dzieł, krytyce artists run spaces czy ich związkom z otoczeniem społecznym.

Out of Space
Fundacja Galerii Piana OFF SPACE
ul. Wrocławska 56, Kraków
10.12.222-29.01.2023

Galeria Piana / Out of Space

Galeria Piana / Out of Space

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności