menu

Warszawa namalowana
1.12.2022-4.06.2023
Warszawa

Maria Korsak, Ogród Saski, fot. Edward Koprowski

Maria Korsak, Łucja Mickiewicz, Leokadia Płonkowa i Halina Walicka – te cztery artystki związane z Warszawą, zaliczane są do grona najwybitniejszych polskich malarek nieprofesjonalnych. Ich obrazy zobaczymy na wystawie Malarki warszawskie. Szkice ze sztuki zwanej naiwną. Chociaż losy każdej z nich naznaczone były przeżyciami wojennymi, traumami obozowymi czy chorobami, to wybierane przez nie drogi życiowe pokazują siłę dążenia do szczęścia i samorealizacji. Wystawa nie tylko prezentuje twórczość i życiorysy aktywnych i docenianych za życia artystek (jedna z nich w 1962 roku miała indywidualną wystawę Museum of Modern Art w Miami!), pokazuje również mniej znane oblicze kolekcji Muzeum Etnograficznego, które poza sztuką ludową, pochodzącą z terenów wiejskich, gromadzi dzieła twórców i twórczyń związanych z dużymi miastami. Stąd też motyw przewodni – Warszawa. Wystawie towarzyszyć będzie program dla osób z niepełnosprawnościami, realizowany wspólnie z Fundacją Dostępnej Kultury Wizualnej „Wielozmysły”. Dostępne będą również audiodeskrypcje i tyflografiki, a oprowadzania kuratorskie tłumaczone będzie na PJM.

Malarki warszawskie. Szkice ze sztuki zwanej naiwną
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1, Warszawa
1.12.2022-4.06.2023

Maria Korsak, Ogród Saski, fot. Edward Koprowski

Halina Walicka, fot. Edward Koprowski

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności