menu

Utracona równowaga wsi
3.12.2022–28.01.2023
Warszawa

Daniel Rycharski, Yin i Yang, 2022, stal, szkło, mleko w proszku, benzyna, farba, fot. dzięki uprzejmości artysty i Gunia Nowik Gallery

Daniel Rycharski we właściwy sobie sposób podejmuje temat relacji pomiędzy człowiekiem i ziemią. O kresie kultury chłopskiej mówi z perspektywy bezpośredniego obserwatora. Tematem wciąż powracającym w twórczości Rycharskiego, obecnym i tym razem, jest wiara i religia katolicka. Jednak współczesne przemiany polskiej wsi analizuje też pod kątem kwestii metafizycznych, katastrofy klimatycznej, zmieniającego się stosunku do zwierząt, uczucia wstydu – seksualnego i klasowego, procesów wytwarzania ludowości, oddolnych buntów, a także estetycznej i politycznej dominacji. W wystawie Umarła klasa artysta wyraża potrzebę zaktualizowania wyobrażeń na temat współczesnej wsi. Potencjał do tego widzi w odnoszeniu się do osobistych doświadczeń. W zapożyczonym ze spektaklu Tadeusza Kantora tytule przewrotnie odnosi się do klasy społecznej, odchodzącej grupy „małych rolników”.

Daniel Rycharski, Umarła klasa
Gunia Nowik Gallery
ul. Bracka 18/62, Warszawa
3.12.2022–28.01.2023

Daniel Rycharski, Yin i Yang, 2022, stal, szkło, mleko w proszku, benzyna, farba, fot. dzięki uprzejmości artysty i Gunia Nowik Gallery

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności