menu

A-Z sprawozdanie roczne
2.12.2022–29.01.2023
Opole

Andrzej Tobis, Biegun północny / der Nordpol, z cyklu A–Z (Gabloty edukacyjne)

Wystawa Ruch Polski wokół Słońca jest rocznym sprawozdaniem z prac nad imponującym rozmachem przedsięwzięciem A–Z (Gabloty edukacyjne) prowadzonym przez artystę Andrzeja Tobisa.
Prace nad projektem rozpoczęły się w listopadzie 2006 roku. Punktem wyjścia jest słownik obrazkowy: Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydany w 1954 roku w NRD, wraz z jego późniejszymi wydaniami (drugim i trzecim), zawierającymi nieznaczne zmiany względem wydania pierwszego.

Andrzej Tobis, z cyklu A–Z (Gabloty edukacyjne)

W ramach projektu hasła i zwroty ze słownika są obecnie, po ponad 60 latach, ponownie ilustrowane wykonywanymi przez artystę zdjęciami. Zasadą jest, że fotografie do haseł zaczerpniętych z oryginalnego słownika mogą być wykonane wyłącznie na terenie Polski. Sfotografowane sytuacje i obiekty nie są aranżowane ani cyfrowo montowane – muszą być odnalezione. Każde hasło w wersji niemieckiej i polskiej opatrzone jest numerem indeksu z oryginalnego słownika. Zdjęcie oraz hasło umieszczone pod nim na białym pasku stanowią integralną całość.

Andrzej Tobis, z cyklu A–Z (Gabloty edukacyjne)

Do połowy 2022 roku zrealizowanych/odnalezionych zostało ponad 1500 haseł. Opolska edycja projektu A-Z pomyślana została jako spojrzenie przyrodnicze, analizujące cykl z perspektywy zmieniających się pór roku.

Ruch Polski wokół Słońca
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
pl. Teatralny 12, Opole
2.12.2022–29.01.2023

Andrzej Tobis, Biegun północny / der Nordpol, z cyklu A–Z (Gabloty edukacyjne)

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności