menu

Pobyty studyjne
do 31.12.2022
open call

Galeria Studio BWA Wrocław ogłasza nabór na dwa pobyty studyjne, które odbędą się w 2023.

Pobyt studyjny II jest kierowany do osób związanych z szeroko pojętym Śląskiem (Dolnym, Górnym, Opolskim, Cieszyńskim, a także Śląskiem leżącym w Czechach i Niemczech). Organizatorzy rozumieją Śląsk jako zróżnicowany i pulsujący ekosystem, obejmujący wiele grup narodowościowych czy społecznych, często reprezentujących różne modele życia, które współistnieją i oddziałują na siebie wzajemnie. Dlatego do naboru zaproszone są osoby nie tylko urodzone na Śląsku, ale także tam mieszkające. Jednocześnie program nie ma na celu wytwarzania esencji Śląska, a proponowane projekty nie muszą bezpośrednio odnosić się do szeroko rozumianej ‘śląskości’. Ważniejszym aspektem wydarzenia będzie spojrzenie na region jako intrygujący palimpsest, nieograniczający się do prostych podziałów czy kategorii, lecz proponujący wielość spojrzeń i perspektyw.

Do udziału w Pobycie studyjnym III zaproszone są osoby z doświadczeniem migracji, które obecnie mieszkają w Polsce. Program ma na celu udostępnienie osobom z doświadczeniem migracji stabilnych warunków pracy artystycznej, których często brakuje w procesie adaptacji do życia w nowym kraju. Adresowany jest do wszystkich, bez względu na miejsce pochodzenia czy powód decyzji o wyjeździe. Podobnie jak w przypadku Pobytu studyjnego II, organizatorki nie kładą nacisku wyłącznie na tworzenie nowych pomysłów i projektów. Równie istotne będzie wspólne zastanowienie się nad procesem pracy twórczej i warunkami zewnętrznymi, które wpływają na możliwości lub trudności funkcjonowania w świecie sztuki.

Oba nabory otwarte są zarówno dla osób indywidualnych, jak i zgłoszeń kolektywnych. W ramach pobytów studyjnych Galeria Studio BWA Wrocław udostępnia zasoby w postaci miejsca do pracy i mieszkania oraz zapewnia wynagrodzenie.

Open call Pobyt studyjny

Pobyt studyjny II
Dla kogo: dla osób związanych ze Śląskiem
Termin składania zgłoszeń: 09.12.2022
Regulamin
Organizator: BWA Wrocław

Pobyt studyjny III
Dla kogo: dla osób z doświadczeniem migracyjnym
Termin składania zgłoszeń: 31.12.2022
Regulamin
Organizator: BWA Wrocław

przestrzeń Galerii Studio BWA Wrocław

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności