menu

Czy sztuka nas uratuje?
17.11.2022-23.01.2023
Wrocław

Jerzy Rosołowicz, Kwiaty 75, 1981 r., Muzeum Sztuki w Łodzi; rysunek; farba, farba wodna, materiały rysunkowe, tusz, tusz lawowany, papier, bibuła, bibuła japońska

Jerzy Rosołowicz był artystą, który krytycznie patrzył na działanie człowieka. Uważał, że przynosi ono więcej zła niż dobra i zwiastuje nieuchronną katastrofę, dlatego swoją praktykę artystyczną poświęcił szukaniu rozwiązań neutralizujących krzywdy wyrządzane światu przez człowieka. Celem jego twórczości było rozpoznanie konfliktów, które towarzyszą działaniu ludzkości, i praca na rzecz wyrównywania szkód. Jego prace przesiąknięte były troską o losy świata skazanego przez człowieka na zagładę i refleksją nad rolą artysty i jego sztuki w czasach niepewności, niepokoju i w obliczu realnej, nieuchronnej klęski. Dorobek jednej z najważniejszych postaci wrocławskiej awangardy przypomina wystawa Jerzy Rosołowicz. Alchemik. Na ekspozycję składają się prace z różnych okresów działalności artysty – od wczesnych, rzadko interpretowanych rysunków po ostatnie realizacje, wykonane z myślą o
konkretnych osobach. Przegląd jest szansą na zapoznanie się z twórczością Rosołowicza, ale przede wszystkim stawia aktualne pytanie: czy sztuka może jeszcze dać ludzkości rozwiązanie, które nas uratuje? Wystawę organizuje Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Muzeum Współczesne.

Jerzy Rosołowicz, Jerzy Rosołowicz. Alchemik.
Muzeum Współczesne Wrocław
Pl. Strzegomski 2, Wrocław
17.11.2022-23.01.2023

Jerzy Rosołowicz, Kwiaty 75, 1981 r., Muzeum Sztuki w Łodzi; rysunek; farba, farba wodna, materiały rysunkowe, tusz, tusz lawowany, papier, bibuła, bibuła japońska, fot. dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności