menu

Uformowanie
do 31.10.2022
Lublin

R. Skóra, fot. K. Werema

Poznawanie osobistych topografii, szukanie fundamentów miasta, doświadczanie materialności architektury, zderzanie intymnych doznań z konkretem cegły i betonu. Taki jest program czternastej edycji Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto, którego kuratorem w tym roku jest Robert Kuśmirowski. Pod przewodnim hasłem „uformowanie” kryje się kontrast pomiędzy namacalną, materialną tkanką miejską, a architekturą z onirycznych fantazji. Artyści i artystki w swoich realizacjach opowiadają o mieści inaczej – uwalniając pomysłowość i wrażliwość. Przez cały październik oglądać można 25 realizacji w przestrzeni publicznej Lublina. Trasa zwiedzania rozpoczyna się pod budynkiem Centrum Kultury i wiedzie głównym traktem Krakowskiego Przedmieścia na Stare Miasto, gdzie znajduje się większość prac. Zwiedzanie wieńczy monumentalna praca na schodach prowadzących z Placu Zamkowego do Muzeum Narodowego w Lublinie. Zobaczymy m.in. prace Davida Černego, Maurycego Gomulickiego i Martyny Jastrzębskiej.

XIV Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto / Open City
Lublin
1-31.10.2022

R. Skóra, fot. K. Werema

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności