menu

Dobro rodzi dobro
do 10.11.2022
Katowice

Jan Kowal, fot. Paulina Winiarska

Widmo katastrofy klimatycznej, polityczna i gospodarcza sytuacja w kraju i na świecie oraz wzrost poczucia zagrożenia i lęku w społeczeństwie sprawiają, że jak wody potrzebujemy okruchów dobra w codziennym życiu. Szukamy bliskości, gestów wsparcia i kojących idei  ‒ również w sztuce. Katalog takich pozytywnych działań artystów i artystek przedstawia międzynarodowa wystawa Sygnał dobra. Ekspozycja skupia się na strategiach artystycznych, które polegają na przekuwaniu krytycznego punktu widzenia w akty optymizmu. Prezentowane prace twórców i twórczyń z Polski, Ukrainy, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Norwegii łączy impuls wspólnototwórczy, pozwalający na pokonywanie barier, które powstały na drodze różnych konfliktów, procesów politycznych i historycznych. Mierząc się z różnorodnymi, palącymi problemami zaproszeni artyści i artystki odpowiadają prostymi gestami, którym blisko czasem do dziecięcej zabawy. Wygląda na to, że naiwność i prostota marzeń o lepszych sposobach funkcjonowania w świecie jest najlepszą odtrutką na rzeczywistość.

Sygnał dobra
Rondo Sztuki
Rondo gen. Jerzego Ziętka, Katowice
30.09-10.11.2022

Jan Kowal, fot. Paulina Winiarska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności