menu

Koalicja przeciw wojnie
28.09-11.10.2022
Poznań

Ul Pazniak, Dmuchaniec, instalacja, 2022

Antiwarcoalition.art  to międzynarodowa platforma prezentująca antywojenne prace artystów i artystek z całego świata stworzona przez Ambasadę Kultury i pracowników sztuki z Białorusi i Ukrainy, którzy w latach 1994-2021 opuścili swoje kraje. Wybrane realizacje – filmy białoruskich, polskich i ukraińskich autorek i autorów można zobaczyć na wystawie 𝐂𝐎𝐀𝐋𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 / Коаліція / Koalicja / Кааліцыя. Osią ekspozycji są dzieła wyrażające sprzeciw wobec autorytarnych i imperialnych reżimów oraz działań wojennych prowadzonych na świecie, szczególnie w Ukrainie i Białorusi. Głównym zadaniem tytułowej koalicji jest poszukiwanie wspólnych strategii oporu wobec agresji oraz demonstracja różnorodnych postaw zaangażowania. Na wystawie oprócz prac pokazywanych w ramach projektu Antiwarcoalition.art zapoznamy się z twórczością Sergeya Shabohina, jednego z najważniejszych białoruskich artystów współczesnych, członka Kalektar, białoruskiej platformy badawczej działającej w Poznaniu. Zobaczymy też dzieła twórców związanych z przestrzenią DOMIE: Martyny Miller, Katarzyny Wojtczak i Rafała Żarskiego. Swoją sztukę zaprezentują również zaproszeni białoruscy i ukraińscy artyści i artystki: Kateryna Lysovenko, Alekseya Luneva, Uladzimira Pazniaka i Vlady Ralko. Wydarzenie inauguruje dwuroczny projekt wymiany artystycznej pomiędzy środowiskami twórczymi z Polski, Białorusi i Ukrainy.

𝐂𝐎𝐀𝐋𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 / Коаліція / Koalicja / Кааліцыя
DOMIE
ul. Św. Marcin 53a, Poznań
28.09-11.10.2022

Ul Pazniak, Dmuchaniec, instalacja, 2022

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności