menu

Ukraińskość
23.09-30.10.2022
Lublin

Yehor Antsyhin, Opening, 2022

Na głos to prezentacja sposobów i narzędzi, za pomocą których dokonuje się dekolonizacja historii i emancypacja kultury ukraińskiej. Zebrane na wystawie prace odwołują się do propagandowych narracji rosyjskich i zawłaszczania kultury, sztuki i dziedzictwa należącego do Ukrainy. Zaproszone artystki i artyści zajmują się tematem pamięci zbiorowej i rewizjami historii. „Poprzez interpretację znajomych i nieznajomych barw i melodii, słów, archiwalnych przedstawień i dokumentacji najbardziej aktualnych wydarzeń wspólnie staramy się podważyć pogląd, że Ukraina jest w jakiś sposób naturalnie wpisana w tkankę rosyjskiej kultury” – podkreślają. Niezależnie od tego jak wiele materialnych dóbr zostanie zniszczonych, skradzionych czy przywłaszczonych w trakcie wojny, pamięć, tęsknota i pozamaterialne więzi zapobiegną wymazywaniu historii.

Na głos/Вголос/Out Loud
Galeria Labirynt
ul. Popiełuszki 5, Lublin
23.09-30.10.2022

Yehor Antsyhin, Opening, 2022

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności