menu

Ekologiczny obwarzanek
23.09-27.11.2022
Warszawa

Obszary przetwarzania odpadów hutniczych w Nowej Hucie w Krakowie, 2022, fot. Krzysztof Kalisz, OperatorKamery.pl

Czy architektura wpływa na klimat? Miasta, domy czy budynki użyteczności publicznej rozpatrywane są najczęściej w kontekście funkcjonalności albo estetyki. Rzadko zwraca się uwagę na ich wpływ na środowisko. To jednak właśnie przemysł budowlany i użytkowanie budynków odpowiadają za ponad ⅓ światowych emisji CO2 – jednej z głównych przyczyn zmiany klimatu. Ten fakt i jego konsekwencje przybliża przygotowana przez Narodowe Centrum Architektury i Urbanistyki wystawa Antropocen. Prezentowane przykłady odnoszą się do aktualnych wyzwań środowiskowych. Zobaczymy jak budynki i miasta zaburzają naturalne cykle przyrody, wpływają na ekosystemy, emitują zanieczyszczenia i odpady. Celem jest zrozumienie mechanizmów i zmapowanie obszarów, na które możemy mieć wpływ.


bec_zmiana · Bęc Radio: Antropocen do poprawy —> Kępiński, Krężlik

A co możemy zmienić? Twórcy wystawy wyjaśniają: „Struktura tej ekspozycji opiera się na diagramie ekonomii obwarzanka – kompasu na XXI wiek. Wewnętrzną granicą obwarzanka wyznacza podstawa społeczna, czyli minimalne warunki godnego życia człowieka, zewnętrzną – pułap ekologiczny, czyli planetarne granice w obszarach krajobrazu, bioróżnorodności, wody, klimatu, przekształcania gruntów i zanieczyszczeń, których przekroczenie pociąga za sobą nieodwracalne szkody dla przyrody. Pomiędzy tymi dwiema granicami może się znaleźć bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla ludzkości. I to w niej widzimy pole do działania architektury”.

Antropocen
ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4, Warszawa
23.09-27.11.2022

Obszary przetwarzania odpadów hutniczych w Nowej Hucie w Krakowie, 2022, fot. Krzysztof Kalisz, OperatorKamery.pl

Mieszkańcy Włocławka przy tamie na Wiśle w trakcie powodzi w 2010, fot. Wojciech Kardas Agora

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności