menu

Kultura solidarności
do 12.10.2022
open call

Yevgenia Belorusets, One Day More, fot. Georgi Plis

Trwa nabór zgłoszeń do Culture of Solidarity – EUNIC Ukraine Fund, inicjatywy mającej na celu promocję widoczności ukraińskiej kultury. Celem projektu jest zainicjowanie trwałego międzynarodowego dialogu kulturalnego, pogłębiającego wzajemne zaufanie i zrozumienie. Zgłaszane propozycje powinny skupiać się na jednym z trzech obszarów tematycznych: promowanie widoczności i rozpoznawalności ukraińskiej sztuki i kultury wśród szerokiej publiczności; rozwijanie więzi pomiędzy ukraińskimi i europejskimi podmiotami i instytucjami kulturalnymi; oraz szerzenie wiedzy i świadomości na temat rzeczywistości wojennej w Ukrainie za pomocą działań artystycznych i kulturalnych.

Culture of Solidarity – EUNIC Ukraine Fund
Termin składania zgłoszeń: 12.10.2022
Dla kogo: organizacje członkowskie EUNIC oraz lokalne organizacje partnerskie EUNIC z siedzibą w państwie członkowskim Rady Europy
Regulamin

Organizator: Culture of Solidarity Fund oraz EUNIC

Yevgenia Belorusets, One Day More, fot. Georgi Plis

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności