menu

Bliscy z daleka
do 17.09.2022
Łódź

Maria Lasmakova, fragment pracy Heritage, fot. Zbigniew Olszyna

Czy Łódź nadal jest wielokulturowa? To pytanie od lat zadaje Festiwal Łódź Czterech Kultur. W tym roku, jednym z festiwalowych wydarzeń jest wystawa Zbliżenia. W specjalnie udostępnionych na potrzeby ekspozycji pomieszczeniach kamienicy przy ul. Piotrkowskiej, oglądać można prace artystek i artystów żyjących w Łodzi, znających to miasto i na co dzień jego doświadczających, choć nie koniecznie z niego pochodzących. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni ludzie pochodzący z różnych stron świata – znajomi, przyjaciele, sąsiedzi. „Założeniem takiej współpracy jest twórcze zbliżenie osób reprezentujących różne narodowości, grupy etniczne, środowiska, kręgi i pokolenia, mieszkających w Łodzi – państwowców i bezpaństwowców, rezydentów, emigrantów, gości, przybyszów” – podkreśla kurator, Artur Chrzanowski.

Zbliżenia
Festiwal Łódź Czterech Kultur
ul. Piotrkowska 147, Łódź
9-17.09.2022

Maria Lasmakova, fragment pracy Heritage, fot. Zbigniew Olszyna

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności