menu

Sensorycznie
16.09-30.10.2022
Gdańsk

Csenge Kolozsvari, Bodylandscapes

Czy sztukę można odbierać jedynie rozumem? Zdecydowanie nie! Dzieła sztuki, tak jak całą otaczającą nasz rzeczywistość, odbieramy również zmysłowo. Co więcej, percepcja zmysłowa sama w sobie może stać się tematem prac artystycznych. Takie właśnie prace, problematyzujące świat zmysłów poprzez naukowe, społeczne i kulturowe interpretacje, zobaczymy na wystawie Sensoria. Jak zauważył socjolog i antropolog, profesor David Howes „To, co percepcyjne, ma charakter kulturowy i polityczny, a nie jest po prostu (jak chcieliby psychologowie i badacze mózgu) kwestią procesów poznawczych lub mechanizmów neurologicznych zlokalizowanych w indywidualnym podmiocie”. Dlatego twórcy wystawy działają nie tylko interdyscyplinarne, ale również w wielokulturowym zespole. Ekspozycja odnosi się do współczesnych badań, które wskazują, że nasze zmysły są ściśle powiązane i współdziałają ze sobą, a nasz odbiór zdarzeń wizualnych, słuchowych, węchowych czy dotykowych zmienia się w wyniku wymiany informacji między receptorami. Na funkcjonowanie zmysłów może mieć wpływ dysocjacyjny sposób działania współczesnych technologii, ale także pandemia COVID-19. Wystawa skupia się na powrocie do sensorycznych zdolności ciała po długim czasie wzmożonej wirtualnej komunikacji, która drastycznie zmieniła spektrum doświadczenia zmysłowego.

Sensoria – sztuka i nauka naszych zmysłów
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Łaźnia 1 (ul. Jaskółcza 1) oraz Łaźnia 2 (ul. Strajku Dokerów 5), Gdańsk
16.09-30.10.2022

Csenge Kolozsvari, Bodylandscapes

Gayil Nalls, World Sensorium, 2000, World Social Olfactory Sculpture of Aromatic Phytogenic Material, Amber Borosilicate Bottle, 4 x 2 inches, 100ml at 25%

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności