menu

Miasto solidarne
do 22.10.2022
open call

Trwa nabór zgłoszeń do udziału w Dolnośląskim Festiwalu Architektury DoFA `22. Tegoroczne hasło wydarzenia to Miasto Solidarne. W rozwinięciu tematu głównego czytamy:

„Wyzwaniem współczesnych miast nie jest tylko odpowiedź na katastrofę klimatyczną, ale i na problemy i nierówności społeczne, a wątki te nie powinny być traktowane rozłącznie. Wychodzimy z założenia, że nikt z nas nie jest samowystarczalny_a. Jesteśmy wpisani_e w krąg zależności, praw natury, relacji społecznych, wzajemnej troski i usług publicznych opartych na społecznym kontrakcie. Solidarność w tym kontekście rozumiemy jako wzajemnie udzielane wsparcie. Miasto solidarne to, w naszym wyobrażeniu, organizm i miejsce, które upodmiotawia. Projektowana wspólnie przestrzeń inkluzywna, intersekcjonalna i wrażliwa, która stara się odpowiedzieć jednocześnie na postulaty ekologiczne i społeczne. Pytamy, kim jest ta, ten i to, o których powinniśmy się zatroszczyć. Jakie ma potrzeby i jak różnorodne grupy reprezentuje? Dla kogo jest projektowane miasto, a czyje potrzeby pomija?”

Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na jedno z trzech festiwalowych haseł: Radykalne przestrzenie miejskie, Nowi_e mieszkanki_ńcy lub Sojusze międzygatunkowe. Autorzy lub autorki trzech najlepszych projektów zostaną zaproszeni do zaprezentowania ich podczas tegorocznej edycji festiwalu (18-20.11.2022).  Wybrane prace będą częścią wystawy pokazywanej w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Open call for ideas: Solidary City
Termin składania zgłoszeń:
22.10.2022
Dla kogo: zgłoszenia indywidualne lub grupowem, możliwość zgłaszania prac nowych lub już wcześniej publikowanych
Regulamin

Organizator: Dolnośląski Festiwal Architektury DoFA ‘22 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności