menu

Siła sióstr
do 16.09.2022
Warszawa

Natalya Shymin, z wystawy Ślady siostrzeństwa, fot. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wprowadzony przez Kate Millett, amerykańską filozofkę i feministkę termin „siostrzeństwo” stał się w Polsce popularny w 2016 roku za sprawą Czarnego Protestu. Ogólnopolskie manifestacje zgromadziły na ulicach tłumy kobiet i mężczyzn, którzy solidarnie i jednogłośnie sprzeciwiali się zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Od tamtej pory idea siostrzeństwa zaczęła się upowszechniać i rozwijać. Wzmocniono działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce. Zaczęto silniej akcentować kobiecą pracę, osiągnięcia i obecność kobiet w życiu społecznym, kulturowym i artystycznym. Pojawiły się wystawy promujące twórczość kobiet-artystek oraz te, poświęcone tradycyjnym technikom sztuki uprawianym przez kobiety. Ślady siostrzeństwa są kolejną taką inicjatywą. Wydarzenie rozpoczęło się od seminarium i kilkudniowych warsztatów Ślady siostrzeństwa, które zapoznawały z różnorodnymi podejściami i praktykami siostrzeństwa i zachęcały do poszukiwania i wypracowywania nowych narzędzi budowania wspólnoty. W efekcie powstała wystawa, która prezentuje różnorodne wizje i strategie siostrzeństwa wyrażone w medium tkaniny, posiadającej do niedawna status nie-sztuki – „kobiecego” rzemiosła. Eksponowane na wystawie rzeźby, obiekty, patchworki i kolaże poruszają ważne społecznie tematy natury, ekofeminizmu, wspólnoty czy praw mniejszościowych. Rękodzielniczy charakter prac odwołuje się do idei pracy kolektywnej, a sama tkanina – splecione włókna – do siostrzeńskiej wspólnoty. Rozpiętość tematów podejmowanych przez zaproszone artystki i artystów to dowód na to, jak wielką siłę mają empatia, troska i zaangażowanie w tworzenie lepszego, bardziej sprawiedliwego świata.

Ślady siostrzeństwa
Galeria Salon Akademii
Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa
16.08-16.09.2022

Natalya Shymin, z wystawy Ślady siostrzeństwa, fot. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności