menu

Głosy zza światów
20-23.08.2022
Warszawa

Ant Łakomsk, Bez tytułu, akwarela na papierze, 2022

„Doświadczenie artysty i doświadczenie religijne stoją obok siebie” pisał Jindřich Chalupecký, praski teoretyk i krytyk sztuki. Obydwa otwierają na spotkanie z nieznanym, niewytłumaczalnym, „wielkim nie wiem”. Tworzenie zaspokaja głód transcendencji, potrzebę kontaktu z własną nieświadomością, inną podmiotowością, nieludzkimi bytami. Dowody widnieją na ścianach jaskiń w Lascaux, Camonik czy Tassilin-Ajer. Do obcowania z tym, co niejasne i nieopisane zapraszają też artyści i artystki zbiorowej wystawy Brzuchomówstwo. Osią ekspozycji jest dźwięk, który pozwala wejść w relację z prezentowanymi pracami, zachęca do tańca, odpoczynku, swobodnego odczuwania. Kuba Stępień, autor koncepcji wystawy z góry odradza szukania sensów, spójności czy jednolitej narracji. Pokazywane realizacje to raczej zbiór wizji, różnych punktów widzenia i odczuć, które dialogują ze sobą w przestrzeni. Ich głosy wybrzmią szczególnie mocno w dniu wernisażu, bo na otwarcie zaplanowano występy dźwiękowe.

Brzuchomówstwo
11 Listopada 10 A, Warszawa
20-23.08.2022

Ant Łakomsk, Bez tytułu, akwarela na papierze, 2022

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności