menu

O sobie, o innych, o sobie
do 30.10.2022
Warszawa

Od lat 70. Susan Mogul mówi o kobietach – ich pozycji społecznej, kwestii wieku, przemianach obyczajowych, więzach rodzinnych czy komercjalizacji wizerunku. Głównym tematem jej twórczości jest pamięć w ujęciu autobiograficznym, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy feministycznej. Najchętniej wypowiada się poprzez film i wideo, ale korzysta też z fotografii, performansu i tekstu, który dopełnia jej realizacje. Blisko dwadzieścia prac z obszernego dorobku amerykańskiej artystki prezentuje obecnie Galeria Zachęta. Na monograficznej wystawie Susan Mogul. Czy tak tworzy się legenda? znajdują się zarówno wczesne i rzadko pokazywane dzieła Mogul, jak i najnowsze, przygotowane specjalnie dla Zachęty. To intymne wypowiedzi autorki dotyczące jej więzi z matką, złożoności relacji między życiem i sztuką a także krytyczny namysł nad uznaniem dokonań kobiet. Głos bardzo prawdziwy i szczery, bo płynący z ust kobiety-artystki z ogromnym dorobkiem, która całe swoje życie podporządkowała sztuce.

Susan Mogul, Susan Mogul. Czy tak tworzy się legenda?
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa
5.08-30.10.2022

Susan Mogul, Mogul celebrates Mogul, 2011

Susan Mogul, Mogul celebrates Mogul in Situ, 2011

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności