menu

Nowy, lepszy świat
29.07.2022-12.02.2023
Kraków

Leon Chwistek, Zakopane w Nowym Jorku, dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie

Czym był modernizm w II RP? Jak w różnych dziedzinach sztuki i życia wyglądała pierwsza fala modernizmu w międzywojennej Polsce? Wystawa Nowy początek pokazuje wiele oblicz modernizmu, wychodząc poza granice wyznaczane przez sztukę. Nurt ten w latach 20. i 30. był odbiciem procesów modernizacyjnych, szczególnie istotnych w powojennej Polsce, przy budowie odrodzonego państwa. Artyści i reformatorzy innych dziedzin życia, doświadczając rozpędzającej się rzeczywistości, technologicznego postępu i społecznego rozwoju, dochodzili do wniosku, że sztuka powinna wziąć czynny udział w wielkim dziele naprawy świata i pomóc stworzyć go na nowo – bez powtarzania błędów przeszłości. Nowy początek ukazuje modernizm w jego wieloaspektowości. „Generalny plan modernizacji rozpisany był na wiele inicjatyw artystycznych, nurtów i specjalności oraz na różne obszary aktywności reformatorskiej.


bec_zmiana · Bęc Radio: Nowoczesność i modernizacje —> Szczerski
Niezwykle istotnym jej przedmiotem stało się ludzkie ciało – jego stan zdrowotny, sprawność fizyczna i walory wizualne. Artyści nie ograniczali się do tych ostatnich, próbując odnowić konwencję kobiecego i męskiego aktu, ale czynnie włączyli się w swoistą politykę cielesności, projektując nowoczesne sanatoria, obiekty uzdrowiskowe i wypoczynkowe, podejmując tematykę sportową w swoich pracach czy włączając się w akcje edukacyjne dotyczące groźnych społecznie chorób. Podobną aktywność wykazywali twórcy, wspierając szeroko rozumianą edukację: projektując nowoczesne i funkcjonalne budynki szkolne i przedszkolne, niezbędne dla nich sprzęty, edukacyjne książki i gry” – podkreślają twórczynie i twórcy wystawy. W Muzeum Narodowym zobaczymy więc nie tylko dzieła sztuki – malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię czy  prace związane z architekturą czy tańcem. Obok nich znalazły się także eksponaty z życia codziennego: techniczne wynalazki, meble i przedmioty, a wystawę uzupełniają archiwalia i publikacje.

Nowy początek. Modernizm w II RP
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 Maja 1, Kraków
29.07.2022-12.02.2023

Leon Chwistek, Zakopane w Nowym Jorku, dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Krakowie

Uczennice Szkoły Gimnastyki Nowoczesnej Stanisławy Pohlówny we Lwowie

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności