menu

Sztuka w kryzysie ekologicznym
21-24.07.202
Opolno-Zdrój

Opolno 2071, plener artystyczny 2021, fot. Alicja Kochanowicz

Opolno-Zdrój to dawna miejscowość uzdrowiskowa, granicząca z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów. To tam, w 1971 roku odbył się pierwszy w historii sztuki polskiej ekologiczny plener artystyczny. Rok temu, w 50. rocznicę wydarzenia, plener został wznowiony przez Biuro Usług Postartystycznych i odbył się pod hasłem Opolno 2071. Artystki, badaczki i aktywistki wraz z mieszkańcami Opolna w sztuce i dyskusjach podejmowali temat kryzysu ekologicznego i klimatycznego oraz sprawiedliwej transformacji regionu. Rok później, po gorącym sporze między Czechami i Polską, kopalnia i elektrownia nadal funkcjonują i wciąż wywierają negatywny wpływ na sytuację społeczną, polityczną, ekonomiczną i ekologiczną okolic. Czy w kontekście diametralnie pogarszającej się sytuacji środowiskowej i energetycznej, rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz rozczarowującej polityki klimatycznej Polski i Unii Europejskiej, adaptacja i sprawiedliwa transformacja regionu są wciąż możliwe? Jaką rolę może odegrać w tym procesie sztuka? Czy Opolno-Zdrój stanie się laboratorium sprawiedliwej i ekologicznej przyszłości, tak jak wyobrażali to sobie artystki i artyści w 1971 roku? Na te pytania odpowiedzi będą szukać uczestniczki i uczestnicy tegorocznego pleneru, który odbędzie się pod hasłem Opolno to przyszłość!.

Opolno to przyszłość!
Opolno-Zdrój
21-24.07.202

Opolno 2071, plener artystyczny 2021, fot. Alicja Kochanowicz

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności