menu

Odpowiedzialność za wspólne miejsce
22.07-27.08.2022
Warszawa

Hui Ye, The Serene Garden, 2019, © Hui Ye

Jak co roku, w ramach organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury Festiwalu Relacje, zobaczymy prace artystek i artystów, którzy w swoich działaniach wykraczają poza definicje sztuki, szukają nowych form komunikacji i zaskakują oryginalnością odniesień do problemów współczesnego świata. Prezentowane dzieła odnoszą się do tytułowej relacyjności. Do ich odbioru niezbęde jest aktywne zaangażowanie – wejście w relację ze sztuką jako taką, z zastaną przestrzenią, z innymi osobami albo z samymi sobą. Osią tematyczną tegorocznej edycji festiwalu są wspólnie zamieszkiwane przestrzenie. W tym kontekście uczestniczki i uczestnicy spojrzą zarówno na miasto z jego tkanką urbanistyczną i osiedlami mieszkaniowymi, jak i na tereny naturalne – dom wspólny ludziom i innym istotom żyjącym na Ziemi; miejsca, których kształt i dalszy los zależy od naszych odpowiedzialnych działań.

Festiwal Sztuk Wizualnych Relacje
Galeria XX1
al. Jana Pawła II 36, Warszawa
22.07-27.08.2022

Grzegorz Demczuk, Podstawa, fot. Maciej Łuczak

Hui Ye, The Serene Garden, 2019, © Hui Ye

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności