menu

Jak patrzeć na zwierzęta?
22.07-6.11.2022
Kraków

Włodzimierz Puchalski, fot. ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego

Był fotografem, pionierem filmu przyrodniczego, reżyserem, podróżnikiem, polarnikiem i niestrudzonym popularyzatorem wiedzy o rodzimej faunie. Włodzimierz Puchalski, polski David Attenborough, jest bohaterem wystawy w Międzynarodowym Centrum Kultury. To jego prace – fotografie, książki, albumy, programy radiowe i telewizyjne, w dobie PRL-u kształtowały nasze wyobrażenie o obcowaniu z naturą. Jego twórczość, w szczególności wykonywane z ukrycia fotografie zwierząt w ich naturalnym środowisku, była wielokrotnie nagradzana w kraju i zagranicą. W fotografiach Puchalskiego doceniano nie tylko doskonałość techniczną i artystyczne walory, ale także ich wartość naukową i dydaktyczną. Tytułowe „domowroty”, polski odpowiednik naukowego terminu „homing”, oznaczającego zdolność zwierząt do odnajdowania drogi do domu, nawet jeśli znajdą się poza swoim zwyczajowym obszarem życia, w dzisiejszym kontekście nabierają jeszcze jednego znaczenia – stają się metaforą Ukraińców oraz ich zwierzęcych podopiecznych, za wszelką cenę pragnących wrócić do swoich domów, w czasie trwającej agresji rosyjskiej. Jak podkreślają twórcy wystawy: „Wątek o nierozerwalnej więzi człowieka i zwierzęcia, po raz pierwszy eksponowany w kontekście wojny i ucieczki przez nią, przesuwa uwagę na konteksty ekologiczne. Wybór prac Puchalskiego inspiruje zatem do dalszych rozważań nad skutkami destrukcyjnych ingerencji człowieka w środowisko naturalne, postępującym w XX wieku kryzysem bioróżnorodności i gwałtownym tempem wymierania ogromnej ilości gatunków organizmów”. Na wystawie, oprócz zdjęć i filmów portretujących naturę, zobaczymy nigdy wcześniej nie prezentowane zdjęcia ze Lwowa. Te ostatnie są wyjątkowe ze względu na sposób, w jaki Puchalski fotografował miasto – podobnie do natury, skupiając się na detalach i wolnej przestrzeni.

Domowroty. Włodzimierz Puchalski
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, Kraków
22.07-6.11.2022

Włodzimierz Puchalski, fot. ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego

Włodzimierz Puchalski, fot. ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego

Włodzimierz Puchalski, fot. ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego

Włodzimierz Puchalski, fot. ze zbiorów Muzeum Niepołomickiego

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności