menu

Osobiste, nie geopolityczne
do 22.07.2022
Kraków

Kateryna Aliinyk, Medical and Political Fantasy, tempera na papierze, 2022, fot. Maciej Zygmunt

Wystawa if it is no war today, it doesn’t mean there is NO war stanowi gest solidarności z poszkodowanymi wojną mieszkankami i mieszkańcami Ukrainy. Cztery artystki różnych pokoleń tworzące w Ukrainie, także podczas okupacji, w sztuce zawierają swoje indywidualne historie pisane na tle wydarzeń ostatnich miesięcy. Wystawa, która powstała z potrzeby lepszego zrozumienia wojny, nie opowiada o historii i geopolityce, a o osobistych uczuciach i emocjach, związanych często z doświadczeniem przemocy. Codzienna praktyka rysowania dla Alevtiny Khakhidze jest sposobem przetrwania. Układające się w dziennik rysunki pozwalają jej przepracować doświadczenia poprzedniego dnia. Jej codzienne dokumentowanie nosi też znamiona strategii oporu. Podobnie jest w przypadku twórczości Kateryny Alijnyk, dla której regularne malowanie jest wyrazem niezgody na wegetację i sposobem na odzyskanie kontroli. Z kolei przepełnione motywami natury i reprezentacjami kobiecości obrazy Sany Shahmuradovej, zderzają pozorną sielankowość z wojenny terrorem, strachem i wszechobecną śmiercią. Ostatnia z zaproszonych artystek – Kinder Album, w ceramicznych obiektach materializuje nieuchwytne konsekwencje katastrofy. Indywidualne doświadczenia wojny nie podlegają relatywizacji i są niezależne od globalnych interesów. Dzięki takim świadectwom możliwe jest nazywanie aktów agresji właściwymi słowami i demontaż przemocy bez jej uhistoryczniania.

„Wystawa powstała jako część większego projektu badawczego realizowanego we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie (…). Wszystkie działania realizowane w ramach projektu zakładają pozycjonowanie współczesnej i historycznej Rosji jako mocarstwa imperialnego. Negatywna recepcja polityki rosyjskiej, popularna w społeczeństwach byłego Bloku Wschodniego – w innych kontekstach geopolitycznych często bywa usprawiedliwiana i interpretowana na korzyść agresora. W naszym przekonaniu, przedstawianie Rosji, jako ofiary zachodniego imperializmu – a w szczególności dualistyczne, „antywojenne” podejście krajów uprzywilejowanych, mają niewiele wspólnego z solidarnością i uniemożliwiają rozpoznanie rosyjskiego faszyzmu. Popularna w powszechnym rozumieniu, pro-rosyjska narracja nie tylko uniemożliwia dyskusję o dekolonizacji Rosji, ale sprowadza ukraiński opór do wypadkowej imperialnych rozgrywek. Taka percepcja wojny zmniejsza sprawczość ukraińskiego społeczeństwa i utrudnia formowania się niezależnego państwa”.

if it is no war today, it doesn’t mean there is NO war
Goethe-Institut Krakau
ul. Podgórska 34, Kraków
24.06-22.07.2022

Kinder Album, Explosion No.1, ceramika, 2022, fot. Maciej Zygmunt

Kateryna Aliinyk, Medical and Political Fantasy, tempera na papierze, 2022, fot. Maciej Zygmunt

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności