menu

Lecznicze wody
do 31.10.2022
Lublin

Plac przed Klubem Zdrojowym, Truskawiec-Zdrój, pocztówka, przed 1939 r.

Przed wojną Kresy Wschodnie słynęły z licznych uzdrowisk, gdzie poprawę zdrowia miała zapewniać dobra woda, taka jak Naftusia z Truskawca – najsłynniejsza polska wodą lecznicza. Na Kresy po zdrowie! przypomina historię uzdrowisk w Szkle, Lubieniu, Niemirowie, Morszynie, Truskawcu i Druskienikach. Wystawa pokazuje życie codzienne, rozrywki i kulturę kuracjuszy. Twórcy ekspozycji sięgnęli do samych początków polskiej balneologii w XVI wieku i przedstawili historię uzdrowisk aż do roku 1939. Zobaczymy materiały archiwalne, z których wyczytać można zwyczaje sanatoryjnych pobytów: podróży, przyjazdu, kuracji, rozrywki, wyjazdu z uzdrowiska, a także materiały dotyczące historii samych miejscowości uzdrowiskowych. Ekspozycja inauguruje działalność nowego oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, które mieści się w Pałac Lubomirskich.

Na Kresy po zdrowie!
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie
pl. Litewski 3, Lublin
1.07 –31.10.2022

Plac przed Klubem Zdrojowym, Truskawiec-Zdrój, pocztówka, przed 1939 r.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności