menu

Koniec zabawy
Łódź

W ogrodzie pałacu Maurycego Poznańskiego, w którym mieści się jedna z siedzib Muzeum Sztuki w Łodzi, pojawiły się obiekty przypominające sprzęty z placów zabaw. Kolorowe elementy zostały jednak tak ze sobą połączone, że całość straciła swoją funkcję. To praca Marii Lasmakovej Plac zabaw, nagrodzona w Konkursie im. Władysława Strzemińskiego. Inspiracją dla jej powstania był zrujnowany plac zabaw z czasów radzieckich, który znajdował się na podwórku rodzinnego domu artystki w Mińsku. Plac zabaw, na którym nie da się bawić, jest metaforą relacji obywateli i władzy – urzędniczego, biurokratycznego języka, który nie przystaje do otaczającej rzeczywistości. Dzięki usytuowaniu w przestrzeni muzealnej instalację można czytać jako komentarz na temat dostępności instytucji publicznych oraz przestrzeni miasta.

Maria Lasmakova, Plac zabaw
Muzeum Sztuki w Łodzi

Maria Lasmakova, Plac zabaw, fot. Anna Zagrodzka

Maria Lasmakova, Plac zabaw

Maria Lasmakova, Plac zabaw

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności