menu

Dowody z Ziemi
do 17.10.2022
Berlin

Earth Indices. Processing the Anthropocene, © Giulia Bruno and Armin Linke dla Haus Der Kulturen Der Welt, Berlin, 2020–2022, (Nona Chiariello)

Czy antropocen to rzeczywiście nowa epoka geologiczna, czy tylko wymysł bez naukowych podstaw? Giulia Bruno i Armin Linke badają naukowe i społeczne uwarunkowania antropocenu. Projekt Earth Indices jest wynikiem intensywnej, dwuletniej współpracy artystów i naukowców. Historię naszej planety wyczytać można z niej samej. Klasyfikacją czasu i identyfikowaniem momentów przejściowych w skali planety zajmuje się geochronologia. Skład i nawarstwienia kamieni, osadów i skamieniałości dostarczają informacji o stanach klimatycznych, zmianach tektonicznych i warunkach ekologicznych w odległej przeszłości. Anthropocene Working Group (AWG) dąży do tego, by antropocen został oficjalnie uznany za nową epokę geologiczną i tym samym włączony do Międzynarodowej Mapy Chronostratygraficznej. Warunkiem jest zidentyfikowanie tzw. złotego kolca: konkretnego miejsca na świecie, w którym przejście planety z jednej epoki geologicznej do następnej jest wyraźnie widoczne w zapisie stratygraficznym. Do tej pory odbyły się badania dwunastu potencjalnych „złotych kolców”. Próbki geologiczne pobrano, m.in. z pokrywy lodowej Antarktydy, osadów jeziora wulkanicznego w północno-wschodnich Chinach, koralowców u wschodnich wybrzeży Australii, a także torfowiska po polskiej stronie Śnieżki. Wystawa Earth Indices przedstawia zarówno naturalne krajobrazy, z których wydobywane są osady, jak i złożone procesy laboratoryjne podejmowane w celu przekształcenia materiału dowodowego w dane. Ujawnia konkretne procedury i zadania niezbędne przy produkcji dowodów geologicznych. Wszystko to składa się na wielowarstwowe archiwum procesu wytyczania granic dla nowej epoki geologicznej.

Earth Indices. Processing the Anthropocene
Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10, Berlin
20.05‒17.10.2022

Earth Indices. Processing the Anthropocene, © Giulia Bruno and Armin Linke dla Haus Der Kulturen Der Welt, Berlin, 2020–2022, (Nona Chiariello)

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności